Det er viktig å sette opp et budsjett for bedriften, både for å planlegge fremtidige investeringer og for å kunne kontrollere oppnåelse av delmål i ettertid.

Bedriftens inntekter og kostnader er utgangspunktet for all budsjettering. På lik linje med bedriftens regnskap, må inntekter og kostnader harmonisere med planene som skal utføres etter bedriftens mål. Det er viktig å ha noe å gå ut fra, og et budsjett er en effektiv kontroll når du ønsker å ha oversikt over den planlagte verdiskapningen. En dyktig regnskapsfører vil kunne hjelpe deg å sette opp et budsjett som hjelper deg å holde kontrollen på likviditet og investeringer.

Budsjettering er en prosess som ideelt sett består av en rekke delprosesser med fokus på forskjellige områder. Hver delprosess ender opp i et eget budsjett for det aktuelle området, hvor flere av disse gjenbrukes i andre områder

Områdene det er aktuelt å budsjettere for, samt hvordan merverdien av disse kan økes ser du her ...