Investeringsbudsjett  

Synliggjør investeringer nødvendig for å realisere dine overordnede mål/visjon for virksomheten, og gir deg oversikt over hvilke investeringsobjekter som skal anskaffes i perioden

Gjør deg bedre i stand til å sikre tilgang på nødvendig likviditet for å møte fremtidige investeringer