Styrearbeid

Øvrebø Regnskapskontor AS har et stort kontaktnett av bedriftseiere, bedriftsledere, investorer, banker, finansinstitusjoner, revisjonsselskap og advokater

Øvrebø Regnskapskontor AS tilbyr bl.a følgende tjenester overfor bedriftsstyrer;

  • Utarbeidelse av strategi-, forretnings - og markedsplaner - herunder fastsettelse av målsettinger.
  • Etablere handlingsplaner og kvalitetssikre gjennomføring og resultatoppnåelse.
  • Rådgivende konsulent for bedriftseiere, styre og daglig leder.
  • Planlegging og ledelse av styremøter og generalforsamlinger.
  • Utarbeidelse av styre- og generalforsamlingsprotokoller.
  • Budsjettering og økonomistyring.
  • Utarbeidelse av aksjonæravtaler, årsberetninger samt andre relevante aksjonærforhold.
  • Oppfølging av formelle forhold overfor foretaksregisteret.

Øvrebø Regnskapskontor AS har som målsetting å utøve et aktivt styrearbeid gjennom å arbeide for at selskapets styre skal være motiverende og stille krav til selskapets ledelse.