Eierdeltagelse

Øvrebø Regnskapskontor AS vil vurdere muligheten for eiermessigg deltagelsse i bedrifter.  Dette gjøres i relasjon til spesifikke rådgivningsoppdrag og etter ønske fra oppdragsgivers side.

En eiermessig tilknytning kan være både av kort- og langsiktig karakter.  Dette avtales med bakgrunn i den aktuelle situasjon.