Selskapsetablering

Øvrebø Regnskapskontor AS tilbyr alle typer tjenester relatert til selskapsetablering, herunder utarbeidelse av stiftelsespapirer, vedtekter, aksjonæravtaler samt registrering av foretak i Brønnøysundregistrene.

Tjenestene relatert til selskapsetablering omfatter alle selskapstyper.