Utarbeidelse av prognoser  

Budsjettall erstattert med realiserte tall p.t. synliggjør nytt forventet resultat basert på de øvrige budsjettall og lar deg få "ro i sjelen" for et forventet årsresultat på tross av f.eks. sesongsvingninger.