Revidering av budsjett  

Nytt budsjett basert på endrede forutsetninger gir deg et bedre grunnlag å realisere dine overordnede mål/visjon for virksomheten